Galeria

Opinie

Warsztaty o autyzmie przeprowadzone w klasie IA pozwoliły uczniom zapoznać się z problemem dzieci autystycznych. Zajęcia te były bardzo przydatne, ponieważ pozwoliły uczniom wcielić się w rolę dziecka autystycznego i samodzielnie doświadczyć z czym na co dzień musi się mierzyć taki człowiek. Uczniowie lepiej zrozumieli na czym polega autyzm . Tego typu warsztaty uczą akceptacji i tolerancji w stosunku do osób, które znacznie różnią się od większości społeczeństwa.
mgr Monika Sekuła
wychowawca klasy IA
Zajęcia te były dla moich uczniów jak otwarcie drzwi, do tej pory tylko lekko uchylonych, do świata tolerancji. Jestem pewien, że ukształtowało się w nich nowe spojrzenie na inność- pełne zaciekawienia, a bez wątpienia także zrozumienia. Dużo się nauczyli i poznali, bawiąc się przy tym dobrze(żałowali, że tak krótko).

Takie spotkania w formie warsztatów są bardzo potrzebne.

mgr Krzysztof Dratwiński
wychowawca klasy ID
Uczniowie klasy II D poprzez te zajęcia uświadomili sobie , że każdy człowiek jest inny i trzeba go szanować . Większość uczniów po raz pierwszy spotkało się z autyzmem .Zajęcia były interesujące i ciekawe pod względem dydaktycznym . Większość uczniów dzięki zajęciom, wie jak się zachować ,gdy spotka osobę z autyzmem.
mgr Maciej Misiek
wychowawca klasy II D