O Projekcie

To, co jest niezrozumiałe, nietypowe, inne często budzi w nas lęk.
Wokół autyzmu narosło wiele mitów i ograniczających przekonań. Wyobrażenie na temat genialnych umysłów lub niepełnosprawności intelektualnej, budowane na podstawie przekazów jednostkowych z filmów lub reportaży nie pokazuje całego spektrum autyzmu, a ono jest szerokie i ma wiele zarówno wspólnych, jak i różnych lub przenikających się cech. Każda osoba, nie związana bezpośrednio z tematem, tworzy sobie „swój“ obraz osoby z autyzmem. 

Wszyscy jesteśmy różni.

Podobnie jest wśród osób w Spektrum Zaburzeń Autystycznych (ASD).

Nie ma jednego autyzmu.

Naszym celem jest uświadamianie różnorodności spektrum.

W zakresie budowania świadomości ludzi największe znaczenie ma praca u podstaw.

Kto ma się tym zająć jak nie rodzice, nauczyciele, środowisko szkolne? Tym, co najbardziej boli osoby stykające się z autyzmem jest znikoma wiedza na ten temat otoczenia. Z niej wynikają liczne problemy z akceptacją i funkcjonowaniem w społeczeństwie. Problemy te dotykają nie tylko dzieci z autyzmem, ich rodziny również – z obawy przed wytykaniem palcami zamykają się z dziećmi w domach, spotykają w zamkniętym środowisku. Robią to samo co ich dzieci – uciekają w bezpieczny azyl. Naszym wspólnym celem jest więc szerzenie wiedzy na temat autyzmu. Ponieważ to proces długotrwały, powinniśmy skupić się na “budowaniu” świadomego społeczeństwa. Dlatego właśnie uważamy, ze edukację należy zacząć jak najwcześniej.

Proponujemy szkołom podjęcie tego tematu wraz z uczniami, otwarty dialog oparty o atrakcyjną, interaktywną formę.

Chcemy “odczarować” pojęcie autyzmu.

Naszym pomysłem na lepsze zapamiętanie przez młodzież krótkiego spotkania jest możliwie najbardziej empiryczna forma zdobywania wiedzy. Takie spotkania przyczyniają się do poszerzenia wiedzy na temat autyzmu, mamy nadzieję, że również do wzrostu akceptacji. Ciekawa forma powoduje także, oprócz zwrócenia uwagi i zrozumienia problemu, dalsze przekazanie nowego doświadczenia. Dzięki temu uczniowie chętnie opowiadają o tej lekcji swoim rówieśnikom, a także w domu, a to naturalnie zwiększa zasięg naszego działania.

Lekcja sklada sie z 3 części:

POZNAJ – prezentacja filmu “Tacy Jak Wy” Just Like You Films Ltd.  lub “Amazing Things Happen” dla młodszych uczniów + dyskusja o tym, jak różnorodne jest spektrum autyzmu. W dyskusji pomogą Wam pytania i odpowiedzi z O czym rozmawiać

ZROZUM – symboliczne doświadczenia + dyskusja, uświadomienie, jakie trudności sprawia osobie z ASD funkcjonowanie w niekomfortowych dla niego warunkach
ZAAKCEPTUJ – omówienie możliwości wsparcia osób z ASD, jak zachować się wobec takiego kolegi, jak mu pomoc. Jak się NIE zachowywać + dyskusja

lekcja akceptacji® jest autorskim projektem Fundacji Na Niebiesko, prowadzonym od 2014 roku w szkołach na terenie Poznania i okolic.

Tego rodzaju zajęcia prowadzone są od dawna przez różne organizacje w całym kraju np. kampania Poznaj Marię Fundacji Synapsis, warsztaty Fundacji Prodeste, jak również indywidualnie przez rodziców, pedagogów i wolontariuszy.

Dzięki współpracy Fundacji Na Niebiesko z Microlight, PolskiAutyzm.pl oraz niebieska-fala.pl powstał portal, z bezpłatnymi materiałami dla nauczycieli i wolontariuszy, którzy chcieliby organizować takie lekcje na temat autyzmu w szkołach.

Na stronie uruchamiamy również sklep, umożliwiający zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia doświadczeń. Kupując materiały na naszej stronie wspieracie dalszy rozwój projektu dla innych grup wiekowych – w tej chwili dostępne są tylko materiały dla młodzieży 15+

W sklepie znajdziecie również fidgety, czyli przedmioty z funkcją samoregulacji, wspomagające skupienie i koncentrację, których dystrybutorem jest Microlight.

Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami doświadczeń i scenariuszy i zachęcamy do przeprowadzenia lekcji akceptacji® w szkole.