Książka LEKCJA AKCEPTACJI jest podręcznikiem dla nauczycieli i opiekunów przeznaczonym do prowadzenia zajęć z uczniami pierwszego etapu edukacyjnego w celu rozwijania kompetencji społecznych względem osób w spektrum autyzmu. 

Ale nie tylko. Zajęcia te uczą postawy zrozumienia, szacunku dla innych i akceptacji różnorodności. W tym wypadku neuroróżnorodności.

Prowadząc zajęcia można wyświetlać treść książki oraz wydrukować karty pracy dla uczniów. Lub prowadzić je wg własnego scenariusza w oparciu o nasze materiały – można np. rozszerzyć lekcje o inne tematy wynikające z różnorodności. Przed rozpoczęciem 3 rozdziału polecamy obejrzeć z uczniami animację “Amazing Things Happen”.

Warto ją również przedstawić rodzicom przed rozpoczęciem zajęć w szkole. Nie zapominajmy, że dialog z rodzicami jest ważnym elementem powodzenia integracji a kształtowanie postaw zaczyna się w domu.

 

Pierwsze wydanie dofinansowano ze środków budżetowych miasta Poznań. 

W kolejnych chcielibyśmy uwzględnić informacje zwrotne od Państwa, będziemy zatem wdzięczni za wszelkie uwagi/sugestie/opinie => WYŚLIJ


Jeśli chcesz być informowany na bieżąco o wszelkich nowościach w projekcie, aktywnie wspierać jego rozwój, zapisz się do grupy:
LEKCJA AKCEPTACJI – PODRĘCZNIK I KARTY PRACY DLA KLAS I-III


 

Total Page Visits: 2979