©2019 Fundacja Na Niebiesko   
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

                                                                     
Pobierz kartę pracy klikając w przycisk oznaczony numerem wybranej karty:  

Deklaracja “Różnimy się a jednak wszyscy jesteśmy fajni” (strona 17)                                                                                                               ©2019 Fundacja Na Niebiesko    Wszelkie prawa zastrzeżone

 

                                                                     
Download URL