Książka LEKCJA AKCEPTACJI jest podręcznikiem dla nauczycieli i opiekunów przeznaczonym do prowadzenia zajęć z uczniami pierwszego etapu edukacyjnego w celu rozwijania kompetencji społecznych względem osób w spektrum autyzmu.

  1. Możesz prowadzić zajęcia z książką lub WYŚWIETLAĆ TREŚCI (przekierowanie do podzakładki) w klasie. 
  2. Wydrukuj KARTY PRACY (przekierowanie do podzakładki) dla uczniów.